Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Окуу иштери

1.Кочкор-Ата колледжинин окуу иштери боюнча директордун орун басарынын 2022-2023-окуу жылына карата иш планы.

2.Учебный план 2022-2023-жыл.

3.Рабочий учебный план 2022-2023-жыл.

4.Окуу процессесинин графиги(күндүзгү).

5.Окуу процессинин графиги(сырттан окуу).

6.Кочкор-Ата колледжинин студенттеринин контингенти.

7.Предметтердин тизмеси КАК ЖАГУ 2022-2023-окуу жылы.

8.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 220206 Автоматташтырылган кайра иштетүү системалары маалымат жана башкаруу.

9.КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮНҮН НЕГИЗГИ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ Адистиги: 050704 Мектепке чейинки билим берүү.

10.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 050709 Башталгыч класстарды окутуу .

11.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 190604 Техникалык тейлөө жана оңдоо жол транспорту.

12.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 190503 Транспортту эксплуатациялоо электр жабдуулары жана автоматика.

13.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 080110 экономика жана бухгалтер.

14.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 240404 Нефть жана газды кайра иштетүү.

15.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 130305 Нефть жана газды иштеп чыгуу жана эксплуатациялоо депозиттер

16.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 130504 Нефть жана газ скважиналарын бургулоо.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РНГМ-1-20 ведомость