Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Окуу иштери

1.Кочкор-Ата колледжинин окуу иштери боюнча директордун орун басарынын 2022-2023-окуу жылына карата иш планы.

2.Учебный план 2022-2023-жыл.

3.Рабочий учебный план 2022-2023-жыл.

4.Окуу процессесинин графиги(күндүзгү).

5.Окуу процессинин графиги(сырттан окуу).

6.Кочкор-Ата колледжинин студенттеринин контингенти.

7.Предметтердин тизмеси КАК ЖАГУ 2022-2023-окуу жылы.

8.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 220206 Автоматташтырылган кайра иштетүү системалары маалымат жана башкаруу.

9.КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮНҮН НЕГИЗГИ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ Адистиги: 050704 Мектепке чейинки билим берүү.

10.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 050709 Башталгыч класстарды окутуу .

11.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 190604 Техникалык тейлөө жана оңдоо жол транспорту.

12.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 190503 Транспортту эксплуатациялоо электр жабдуулары жана автоматика.

13.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 080110 экономика жана бухгалтер.

14.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 240404 Нефть жана газды кайра иштетүү.

15.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 130305 Нефть жана газды иштеп чыгуу жана эксплуатациялоо депозиттер

16.ОРТО БИЛИМДИН НЕГИЗГИ ОКУУ ПРОГРАММАСЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ Адистиги: 130504 Нефть жана газ скважиналарын бургулоо.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Нефть жана газды кайра иштетүү.

2.Автоматташтырылган кайра иштетүү системалары маалымат жана башкаруу (тармактар ​​боюнча).

3.Техникалык тейлөө жана оңдоо жол транспорту.

4.Транспорттук электр жабдууларын эксплуатациялоо жана автоматташтыруу ((сууну кошпогондо транспорттун түрү боюнча).

5.Нефть жана газ скважиналарын бургулоо.

6.Нефтини иштеп чыгуу жана эксплуатациялоо жана газ кендери.

7.Экономика жана бухгалтердик эсеп» (тармактар ​​боюнча).

8.Мектепке чейинки билим берүү.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РНГМ-1-20 ведомость

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жарым жылдык отчёт

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эн жакшы жетишкен студенттер.

Студенттердин саны.