Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Жалпы бөлүм

1.Кочкор-Ата колледжинин жалпы бөлүмүнүн иш кагаздарынын НОМЕНКЛАТУРАСЫ.

2.Кочкор-Ата колледжинин жалпы бөлүмүнүн 2022-2023 окуу жылына карата иш планы.

3.Кочкор-Ата колледжинин 2022-2023 жылынын окуу жүктөмдөрү.

4.Кочкор-Ата колледжинин жалпы бөлүмүнүн жыйындары.

5.Кочкор-Ата колледжинин студенттетр менен болгон жыйынынын ТОКТОМУ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОЧКОР-АТА КОЛЛЕДЖИНИН ИНЖЕНЕРДИК- ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫ.

Жалпы бөлүм

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОЧКОР-АТА КОЛЛЕДЖИНИН ЖАЛПЫ БӨЛҮМҮНҮН ЖЫЙЫНДАРЫ.

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОКУУ ПРОЦЕССИНИН ЖҮРҮШҮ.

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОЧКОР-АТА КОЛЛЕДЖИНДЕ ӨТКӨРҮЛГӨН АЧЫК САБАКТАР.

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОЧКОР-АТА КОЛЛЕДЖИНИН ОКУТУУЧУЛАРЫ ӨЗ БИЛИМИН ӨРКҮНДӨТҮП,ЖОГОРУЛАТЫП ТУРУУ ҮЧҮН КУРСТАРДАН ӨТҮП ТУРУШАТ.

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүмЖалпы бөлүм

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүмЖалпы бөлүмЖалпы бөлүмЖалпы бөлүмЖалпы бөлүм

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОЧКОР-АТА КОЛЛЕДЖИНИН 41 ЖЫЛДЫГЫНА КАРАТА ЖАЛПЫ ОКУТУУЧУЛАРДЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ.

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүмЖалпы бөлүм

 

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм Жалпы бөлүмЖалпы бөлүм

Жалпы бөлүм Жалпы бөлүм

Жалпы бөлүмЖалпы бөлүмЖалпы бөлүмЖалпы бөлүмЖалпы бөлүмЖалпы бөлүмЖалпы бөлүм