Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Аккредитация

«https%3A%2F%2Fkak.edu.kg%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F599%2F2023%2F04%2Fakkreditatsiya.pdf» viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]