Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Байланышуу

Дареги:      Ноокен району, Кочкор-Ата ш. Транспортная к. №5

Телефон:    (03734) 5-31-35, 0554010071

E-mail:   http://kakcoledj2023gmail.com

Социальные сети:

https://www.facebook.com/people/Кочкор-Ата-Колледжи

Сайт:

https://kak.edu.kg/