Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Усулдук кеңеш

1.Кочкор-Ата колледжинин окуу кааналарынын усулдук,интеративдиктүү,инновациялык ыкмалар менен камсыздоо боюнча окутуучулар арасында өтүлө турган бир айлык иш чаранын.

2.График.

3.Ч.Айтматов дүйнөсү.

4.Иш-план.

5.Номенклатура.

6.Кочкор-Ата колледж инин окуу усулдук иш терин өнүктүрүү бою нча окутуучулар арасы нда 16-ноябрь күнү “ Аудиторияны башкаруу механизмдери, тартип бузуулар диапазону” аталыш ы ндагы автордук- методикалык- мотивациялы к кеңеш мени өткөрүүнүн ТАРТИБИ.

7.Кочкор-Ата колледжинин окуу- усулдук иштерди өнүКтүрүү боюнча окутуучулар арасында өтүлө турган “Илимий иштерди аткаруудагы айрым маселелер” аттуу тегерек столдун Т А Р Т И Б И.

8.Кочкор-Ата колледжинин студенттеринин бизнес боюнча маалыматтык жактан камсыздоо жана идеяларын ишке ашыруу максатында студенттердин арасында “Бизнести колдоо жана өнүктүрүү” (бизнес- инкубатор) стартап аталышындагы өтүлө турган семинардын ТАРТИБИ

9.»Мыкты мугалим 2022-2023″ кароо сынагынын жобосу.

10.Окутуучу студенттин көзү менен «сурамжылоо.

11.Абсамат Масалаиев 90 жаш.

12.Илимий иштерди аткаруудагы айрым маселелер.Тегерек стол.

13.Кочкор-Ата колледжинин 41 жылдык Программасы

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Усулдук кеңешУсулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш

Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш

Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш Усулдук кеңеш

Усулдук кеңеш

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________