Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Методикалык кызмат

Усулдук иш

Усулдук иш  – мугалимдердин ѳзүнүн илимий-теоретикалык, усулдук даярдыгын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча  систематикалуу жана ѳз алдынча ишмердүүлүгү; педагогдордун кесиптик чеберчилигин бардык жактан жогорулатууга багытталган усулдук иш-чаралардын системасы.

1.Окутуунун усулдук, интерактивдүү жана инновациялык ыкмалары менен камсыз кылуу боюнча Кочкор-Ата колледжинин мугалимдеринин арасында ай сайын иш-чара өткөрүүнүн тартиби.

2.Чынгыз Айтматов дүйнөсү.

3.График.

4.Иш-план.

5.Номенклатура.

6.16-ноябрь күнү Кочкор-Ата колледжинин окутуучуларынын арасында «Аудиторияны башкаруу механизмдери, бузуулардын спектри» деген темада окуу-методикалык иштерди өнүктүрүү боюнча автордук-методикалык-мотивациялык конференция өткөрүүгө БУЙРУК.

7.БУЙРУК Кочкор-Ата колледжинин окуу-методикалык иштерин өнүктүрүү боюнча мугалимдер арасында «Илимий иштердин айрым маселелери» тегерек столун өткөрүү.

8.Кочкор-Ата колледжинин студенттеринин бизнес жөнүндө маалымат берүү жана идеяларын ишке ашыруу максатында студенттер арасында «Бизнести колдоо жана өнүктүрүү» семинарын (бизнес-инкубатор) өткөрүүгө БУЙРУК.

9.Сапат бөлүмүнүн иш планы.

10.ПРОГРАММАСЫ ПРОГРАММАСЫ | дисциплин Бухгалтердик бухгалтердик эсеп.

11.Б.Осмонов атындагы Жалал- Абад мамлекеттик уцйверсчпетишш Кочкор- Ата колледжинин 2022-2023- окуу жылынын экинчи жарым жылдыгында күндүзгү окуу формасында окутан студенттердин билим сапатына‘мониторинг жүргүзүүнүн ГРАФИГИ.

12.2022-2023-окуу жылына карата Кочкор-Ата колледжинин окутуучуларына карата түзүлгөн ачык сааттардын графиги.

13.Олимпиаданын графиги

14.Олимпиаданын жыйынтыгы

15.Олимпиадада катышкан студенттердин орундары

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________