Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Методикалык кызмат

Усулдук иш

Усулдук иш  – мугалимдердин ѳзүнүн илимий-теоретикалык, усулдук даярдыгын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча  систематикалуу жана ѳз алдынча ишмердүүлүгү; педагогдордун кесиптик чеберчилигин бардык жактан жогорулатууга багытталган усулдук иш-чаралардын системасы.

1.Окуу канааларын усулдук жактан камсыздоо

2.Ачык сааттардын графиги 2022-2023-окуу жылы

3.Усулдук иштер боюнча 2022-2023-окуу жылдын иш планы

4.Номенклатура.

5.«Аудиторияны башкаруу механизмдери, бузуулардын спектри» деген темада автордук-методикалык-мотивациялык кеңешме

6.«Илимий иштердин айрым маселелери» тегерек стол

7.«Бизнести колдоо жана өнүктүрүү» семинары (бизнес-инкубатор)

8.Сапат бөлүмүнүн иш планы. 2022-2023-окуу жылы

11.Күндүзгү окуу формасында окуган студенттердин билим сапатына мониторинг

12.2022-2023-окуу жылына карата Кочкор-Ата колледжинин окутуучуларына карата түзүлгөн ачык сааттардын графиги.

13.Олимпиаданын графиги

14.Олимпиаданын жыйынтыгы

15.Олимпиадада катышкан студенттердин орундары

16.ЖАГУнун жана КАКтын иновациялар боюнча 2022-2023-жылдын иш планы

17Усулдук кенештин курамын бекитуу жонундо

18Окуу усулдук кенеши жонундогу жобо

19Мыкты мугалим 2022-2023 кароо сынагынын ЖОБОСУ

20Кактын усулдук иштери боюнча инспекторунун 2023-2024- окуу жылына тузулгон иш план

21КАКтын усулдук иштери боюнча инспекторунун 2022-2023-окуу жылындагы иш планы

22Илимий иштер жана инновациялык кенештин курамын бекитуу жонундо

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат Методикалык кызмат

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________