Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)

 

1.2023-2024-окуу жылына өндүрүштүк окуу, практика жана карьера бөлүмүнүн башчысынын жылдык иш план

2.Кочкор-Ата колледжинин практика баш чысынын жана карьера иштеринин иш- кагаздарынын НОМЕНКЛАТУРАСЫ.

12.Кочкор-Ата колледжинин студенттеринин өндүрүштүк практикасы боюнча ЖОБО.

13.Кочкор-Ата колледжинин бүтүрүүчүлөрүнүн жумушка жайгашуу монитогринги.

3.Кочкор-Ата колледжинин практика учурундагы практика жетекчисинин жана практика өтөөчүнүн иш алып баруу тартиби.

4.Б.Осмонов атындагы Кочкор-Ата колледжинин 2022-2023-окуу жылына карата «Бизнести колдоо ж ана онуктүрүү» (Бизнес-инкубатор) боюнча ИШ ПЛАНЫ.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.Кочкор-Ата колледжинин практика конференцияларынын протоколдору

Кочкор-Ата колледжинин банктар менен түзүлгөн келишимдери 2021-2024 жылга чейин

5.Кочкор-Ата колледжи ОШТУ менен түзгөн келишими 2022-2027-жылга чейин.

6.Центрально Азиатский колледжи менен Кочкор-Ата колледжинин түзгөн келишими 2021-2026-жылга чейин.

7.Коканд нефтигаз техникуму менен Кочкор-Ата колледжинин түзгөн келишими 2022-2027-жылга чейин.

8.Казахстан мамлекетинин Алматы колледжи менен Кочкор-Ата колледжинин түзгөн келшими 2022-2027-жылга чейин.

9.Бишкек техникалык колледжи менен Кочкор-Ата колледжинин түзгөн келишими 2022-2027-жылга чейин.

10.ОШТЭК колледжи менен Кочкор-Ата колледжинин түзгөн келишими 2022-2027-жылга чейин.

11.ОАО «Кыргызнефтегаз» УТТ бөлүмү менен Кочкор-Ата колледжинин түзгөн келшими 2023-2024-жылга чейин.

12.Башталгыч класстарда окутуу адистиктер учун  практика боюнча кундолук

13.Техниктер учун практика боюнча кундолук.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.12.2023-жылы Кочкор-Ата колледжинин РНГМ-1-21, РНГМ-2-21, БКМ-1-21, БАС-1-21, ПрНГ-1-21 тайпаларынын студенттеринин өндүрүштук практикасынын жыйынтыктоочу конференциясы болуп өттү. Студенттер келип катышып өз тажрыйбалары менен бөлүшуштү. Конференция өз максатына жетти.

Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)  Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Бүгүн Кочкор-Ата колледжинин БНГС-1-20, РНГМ-1-20, РНГМ-2-20, ТОЭ-1-20, ПРНГ-1-20 тайпаларынын студенттеринин мамлекеттик практикасынын жыйынтыктоочу конференциясы болуп өттү. Конференцияга «Кыргызнефтегаз» ААКнун адистери келип катышып, студенттер менен өз тажырыйбалары менен бөлүшүштү.

 

Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)

 

 

БКМ,ДО, БАС, БК-1-20 тайпалары мамлекеттик практиканы жыйынтыктоочу конференциясында

Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ЖАГУ университетинде БКМ бюджет группаларыны бөлүштүрүү конференциясында.

 

Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)

Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
БКМ-1-21 тайпасынын студенттери академиялык мобилдүүлүктө Борбордук Азия колледжинде
Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JIA Бизнес ассоциациясы уюштурган-жаштардын стажировкасы долбоорунда Кочкор-Ата колледжинин бүтүрүүчүлөрү менен.
Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Студенттердин өндүрүштүк практика отчетун тапшыруу конференциясы. 22.12.2022-жыл
Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
БКк-1-20 студенти технологиялык практикада

Мамлекеттик практика БК 1-20

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

БНГС 1-20 тайпасынын студенттери мамлекеттик практикада
Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

БАС-1-20 тайпасынын студенти өндүрүштүк практикада

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

БКМ-1-20 тайпасынын студенттери сыноо сабактары практикасында.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ПрНГ-1-20 тайпасынын студенттери өндүрүштүк практикасында.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЧББ-1-20 тайпасынын студенттери мамлекеттик практика учурунда.

Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера) Өндүрүштүк окутуу (практика жана карьера)