Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Талапкер 2023

Жарыя газета 2024-жыл.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

График профориентация

 

 

13-Май күнү Ноокен райондук билим берүү мекемеси тарабынан мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесипке багыт берүү боюнча жолугушуу болуп өттү

 

Талапкер 2023Талапкер 2023Талапкер 2023Талапкер 2023Талапкер 2023Талапкер 2023Талапкер 2023Талапкер 2023Талапкер 2023