Нормативные документы

1.Практика жетекчисинин жобосу

2.СМС КАК

3.Эмгекти коргоо жобосу

4.Кызмат ордуна кабыл алуу жана ээлеп туруу жөнүндөгү жобо

5.Шыктандыруу жобосу

6.КАКтын этика кодекси

7.ПОЛОЖЕНИЕ текущего контроля промежуточной аттестации

8.Положение о Стажировке преподавателей

9.положение о самостоятельной работе студентов

10.Положение о расследовании несчастных случаев КАК

11.Положение о мобильности КАК

12.Кабыл алуунун тартиби жөнүндөгү жобосу

13.Положение о воспитательной работе

14.Положение об антитеррористической защищенности

15.КАКта сыйлоо жөнүндө жобо

16.КАКтын окуу усулдук кенеши жонундогу жобо

17.КАКтын билим сапатына мониторинг жүргүзүү жөнүндөгү жобосу (1)

18.КАКта сабактардын өтүлүшү жөнүндө жобо

19.Жеңилдиктерди берүү жөнүндөгү жобосу

20.Кочкор-Ата колледжинин бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө ЖОБОCУ