Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжи Миссия: Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык - экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо

Ички эрежелер

Танапистердин ырааттамасы

1-сменаТанапис
1900 – 102010 мүнѳт
21030 – 115020 мүнѳт
31210 – 133010 мүнѳт
41340 – 1500